Ulice Dialogu 2 – Streets of Dialogue 2

This event has expired

ENGLISH BELOW
Mówią różnymi językami.
Pochodzą z różnych krajów i kultur.
Mają różne tradycje.
Są turystami, pracownikami korporacji, dostawcami jedzenia, studentami na wymianach…
Mijamy ich na co dzień na ulicy, ale co tak naprawdę o nich wiemy? Dlaczego przyjechali do Polski? Dlaczego na miejsce swojego życia wybrali Wrocław?
Już 13 września zapraszamy na Ulice Dialogu – wyjątkowe wydarzenie, podczas którego ul. Kuźnicza rozbłyśnie kolorami wielokulturowego Wrocławia.
Ulice Dialogu to projekt, którego celem jest budowanie dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej. Podczas wydarzenia przedstawiciele zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaproszą wrocławian do nieformalnej rozmowy. Podczas tej rozmowy wrocławianie poprzez osobisty kontakt będą mieli okazję poznać zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości, ich kulturę i tradycje, z których się wywodzą oraz zweryfikować z rzeczywistością funkcjonujące na ich temat stereotypy i uprzedzenia.
Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Szczegóły dotyczące udziału w wydarzeniu będziemy publikować na bieżąco.
Projekt „Wrocław – otwarte miasto dialogu” jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.
——————————————–
They all speak different languages.
They all come from different countries and cultures.
They all have different traditions.
Some of them are tourists, some are corporate employees, some are supplying your food and few of them are exchange students …
We pass them every day on the street, but what do we really know about them? Why did they come to Poland? Why did they choose Wrocław as their place of life in the first place?
On September 13, we invite you to Streets of Dialogue – an unique event during which ul. Kuźnicza will shine with all the colors of multicultural Wroclaw.
Streets of Dialogue (Ulice Dialogu) is a project that aims at enhancing intercultural dialogue in the lively environment provided by the urban space of city streets. During the event, representatives of national, ethnic, religious and cultural minorities living in Wrocław will invite other residents to a series of informal conversations. By doing so, inhabitants of Wrocław will have an opportunity to meet the members of minorities living in Wrocław and get to know their culture and traditions. Through personal contact they will have a chance to verify stereotypes and prejudices about them.
Participation in this event is free of charge. Registration is not required.
More details regarding participation in this event will be published soon.
The project „Wrocław – open city of dialogue” is co-financed from the budget of the Municipality of Wrocław as part of the “Wrocław Strategy for Intercultural Dialogue 2018-2022” Program.
Skip to content