Fundusz Wsparcia Psychologicznego

Fundusz Wsparcia Psychologicznego to mechanizm wsparcia osób LGBT+, którego celem jest pomoc osobom ze społeczności LGBT+ (min. 20 osób) będącym w trudnej sytuacji materialnej. Mechanizm pozwala sfinansować danej osobie regularne spotkania z psychoterapeutą przez okres od 3 do 12 miesięcy. Okres finansowania zależy od sytuacji osobistej i zawodowej osoby uczestniczącej. W przypadku osób niepełnoletnich dostęp do mechanizmu jest możliwy po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów osoby uczestniczącej.

Procedura działania mechanizmu wsparcia składa się z następujących etapów:

– Przeprowadzenie przez psychologa/psycholożkę diagnozy potrzeb i w następstwie opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia i Rozwoju.

– Udzielenie wsparcia w postaci pokrycia kosztów procesu terapeutycznego przez okres wynikający z IPWiR.

– Coaching rozwojowy (10h), którego celem jest wypracowanie wspólnie z coachem/ekspertem programu wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Jeżeli jesteś osobą ze społeczności LGBT+ i potrzebujesz wsparcia napisz do nas: stowarzyszenie.update@gmail.com.

Fundusz Wsparcia Psychologicznego jest realizowany w ramach projektu “Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content