IV Dolnośląski Konkurs Plastyczno – Literacki pt. ,,Więcej Nas łączy niż dzieli” pod patronatem Stowarzyszenia UP-DATE.

IV Dolnośląski Konkurs Plastyczno – Literacki pt. ,,Więcej Nas łączy niż dzieli” pod patronatem Stowarzyszenia UP-DATE.

Zespół Nauczycieli świetlicy Szkoły Podstawowej nr 50 zaprasza do udziału w IV Dolnośląskim Konkursie Plastyczno – Literackim pt.„Więcej Nas łączy niż dzieli”. Konkurs adresowany jest do Uczniów z klas I- VIII.

Cele konkursu:
– rozwijanie empatii i otwartości na drugiego człowieka,
– rozwijanie kreatywności i ekspresji artystycznej,
– uświadamianie istnienia różnic i podobieństw między ludźmi,
– łamanie stereotypów
– promowanie w szkole takich wartości jak współpraca, dialog, akceptacja drugiego człowieka bez względu na wygląd, pochodzenie narodowe czy etniczne, język, religię, wiek, etc.,
– promowanie powyższych wartości w codziennym życiu w szkole, w czasie lekcji oraz na przerwach

 Regulamin i zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne na stronie.

W tym roku konkurs został objęty Honorowym patronatem Rzecznika Praw ObywatelskichFundacji Ukraina oraz Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP DATE.

Skip to content