Przyjazna Szkoła – edukacja seksualna nauczycieli i nauczycielek

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przekazywać uczniom i uczennicom rzetelną wiedzę dotyczącą edukacji seksualnej? Zastanawiasz się jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat seksualności? Myślisz o tym, co jako nauczyciel/ka możesz zrobić aby okazać swoje sojusznictwo dla młodych osób LGBT+? Zastanawiasz się, co decyduje o orientacji psychoseksualnej oraz tożsamości płciowej?

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli i nauczycielki z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatny warsztat z zakresu edukacji seksualnej „Przyjazna Szkoła”.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– rodzaje norm;
– rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży;
– jakiego języka używać mówiąc o seksualności;
– proces dojrzewania – trudności z jakimi mierzy się młody człowiek oraz jak można go w tym okresie wspierać;
– czym jest asertywność oraz jak wyznaczać i dbać o nasze granice;
– rodzaje antykoncepcji;
– ryzykowne zachowania seksualne oraz choroby przenoszone drogą płciową;
– obraz ciała w mediach, wizerunek męskości i kobiecości oraz jego wpływ na postrzeganie siebie przez dzieci i młodzież;
– tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna;
– pornografia oraz zagrożenia związane z cyberprzemocą;
– aspekty prawne.

TERMINY WARSZTATÓW:
– 20 marca 2022 (niedziela)
– 15 maja 2022 (niedziela)
– najbliższe planowane terminy warsztatów – jesień 2022

GODZINA:  9.00 – 16.00.

MIEJSCE: województwo dolnośląskie (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli i nauczycielki z terenu województwa dolnośląskiego.

UWAGA! W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– edukacyjną książkę;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoby prowadzące:

Klaudia Grzyb i Maja Jakóbczyk (ciao.wro) –  psycholożki, edukatorki seksualne oraz seksuolożki w trakcie studiów podyplomowych seksuologia praktyczna. Ukończyły psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Prowadzą zajęcia z edukacji seksualnej oraz psychoedukację dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz specjalistów. Współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami (Kultura Równości, Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Różowa Skrzyneczka). Swoje doświadczenie zdobywały we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundacji Salida. Regularnie pogłębiają swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w szkoleniach (między innymi: SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring, Konsensualna niemonogamia w pracy pomocowej oraz Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym). Tworzą wspólną przestrzeń, aby dzielić się z ludźmi rzetelną wiedzą i spostrzeżeniami.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szczegółowych informacji udziela:
Maja Jakóbczyk
tel. 787 607 785
e-mail: mj.jakobczyk@gmail.com

Skip to content