Wrocław. Bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne w ramach projektu „Pozytywna seksualność”

Wrocław. Bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne w ramach projektu „Pozytywna seksualność”

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej kompleksowej pomocy psychologicznej i seksuologicznej. Konsultacje obejmują przeprowadzenie wstępnej diagnozy problemu, zaplanowanie dalszych możliwych działań terapeutycznych i/lub rozwojowych, wsparcie psychologiczne lub skierowanie do specjalistów, którzy mogą przyczynić się do pozytywnego rozwiązania sytuacji problemowej.

Tematyka spotkań:
– funkcjonowanie psychoseksualne,
– problemy w relacjach oraz potencjalne drogi rozwoju.

Konsultacje są bezpłatne.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na wizytę: 601 320 969.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Konsultacje prowadzi: mgr Anna Niebudek

Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej. Obecnie nadal kształci się na studium podyplomowym z seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest w trakcie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na wrocławskim Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi badania z zakresu seksualności człowieka.

Badawczo interesuje się tematyką konsensualnego BDSM oraz psychologią grup mniejszościowych. Jej specjalizacją są badania nad seksualnymi różnorodnościami, w tym preferencjami seksualnymi i alternatywnymi stylami życia. Zarówno w trakcie, jak i po studiach psychologicznych stara się nabywać doświadczenie praktyczne niezbędne do pracy psychologa. Brała udział w wielu wolontariatach, praktykach oraz stażach między innymi w takich miejscach jak oddziały psychiatryczne, szkoły rodzenia, domy pomocy społecznej, hostele dla osób dotkniętych bezdomnością, oddziały onkologiczne i hematologiczne, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne oraz organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z młodzieżą oraz osobami uzależnionymi. Od 4 lat działa w organizacjach pozarządowych skierowanym do osób narażonych na wykluczenie społeczne, zajmującymi się promocją zdrowia psychicznego, seksualnego, w podejściu redukcji szkód (Fundacja SALIDA, Stowarzyszenie „Wszystko jest możliwe”). Stara się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby jej praca była jak najbardziej efektywna. Od lat uczestniczy w wielu konferencjach oraz szkoleniach związanych z pracą kliniczną, także w obszarze seksualności. Współorganizowała Konferencję Naukową Seksualność Bez Tabu oraz Konferencję Naukową PRZEBUDZENI.

Obecnie pracuje jako psycholog w Szkole Rodzenia, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz zajęcia psychoedukacyjne. Działa także jako partyworkerka oraz streetworkerka w Fundacji SALIDA. Pracuje we Wrocławskiej Psychoporadni. Specjalistka prowadzi gabinet psychologiczno-seksuologiczny, w którym przyjmuje regularnie pacjentów. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym oraz szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi. Swoje działania poddaje superwizji. Prowadzi także warsztaty psychologiczne, dotyczące edukacji seksualnej, psychoprofilaktyki porodu, przemocy, bezpieczeństwa w Internecie, a także warsztaty umiejętności społecznych. W swojej pracy kieruje się otwartością, akceptacją wszelakich różnorodności.

Link do znanego lekarza: https://www.znanylekarz.pl/anna-niebudek/psycholog/wroclaw

Konsultacje są organizowane w ramach projektu „Pozytywna seksualność – otwarte działania edukacyjne” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu Mikrogranty NGO.

Skip to content