Wrocław. „Edukacja seksualna – po co?”. Bezpłatne seminarium edukacyjno-informacyjne

Wrocław. „Edukacja seksualna – po co?”. Bezpłatne seminarium edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE zaprasza wszystkie chętne osoby z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne seminarium edukacyjno-informacyjne organizowane w ramach projektu „Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+”.

Podczas seminarium przedstawimy ofertę projektu skierowaną do różnych grup odbiorczych, w tym m.in. Fundusz Wsparcia Psychologicznego oraz samopomocowe grupy wsparcia dla osób ze społeczności LGBT+, warsztaty z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży, rodziców/prawnych opiekunów oraz nauczycieli/ek, treningi antydyskryminacyjne „Inkluzywne Miejsce Pracy” dla osób reprezentujących jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Podczas seminarium Aleksandra Dulas – prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK podczas prowadzonego wykładu z sesją pytań i odpowiedzi postara się odpowiedzieć na pytanie: Po co nam w ogóle edukacja seksualna? Jakie argumenty przemawiają za organizowaniem takich zajęć nie tylko dla młodzieży, ale także osób dorosłych będących rodzicami czy nauczycielami? Jak to się ma do organizowanych w szkołach lekcji Wychowania do Życia w Rodzinie i jak to jest naprawdę z tą „słynną” seksualizacją dzieci i młodzieży przez edukatorki i edukatorów seksualnych?

TERMIN: 8 listopada 2022 (wtorek)
GODZINA: 11.00 – 14.00.
MIEJSCE: Centrum na Przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 39a, 50-433 Wrocław.

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie chętne osoby z terenu województwa dolnośląskiego, w tym m.in.:
– osoby ze społeczności LGBT+;
– rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży;
– osoby reprezentujące jednostki administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz jednostki im podległe, w tym m.in. wojewódzkie, powiatowe i gminne jednostki administracji publicznej, gminne jednostki pomocnicze (Rady Osiedla, Rady Wspólnot Samorządowych, Rady Dzielnic itp.), instytucje rynku pracy, szkoły i inne placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, służby mundurowe itp.;
–  osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacje oraz szkoły i inne placówki oświatowe prowadzone przez organizacje pozarządowe itp.;
– osoby reprezentujące przedsiębiorstwa wszystkich typów i rodzajów, w tym szkoły i inne placówki oświatowe prowadzone przez podmioty gospodarcze.

Aby zgłosić swój udział w seminarium należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 5 listopada 2022.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Prelegentka:
Aleksandra Dulas – socjolożka, edukatorka seksualna i terapeutka traumy na stałe współpracująca ze Stowarzyszeniem Fabryka Równości. Skończyła seksuologię kliniczną w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży realizowanego przez Fundację SPUNK od 2012 r. Twórczyni projektów edukacyjnych, propagatorka edukacji obywatelskiej. Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: stowarzyszenie.update@gmail.com

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Skip to content