Wrocław. Rodzice Reagują. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla rodziców uczniów wrocławskich szkół.

Wrocław. Rodzice Reagują. Bezpłatny Trening Antydyskryminacyjny dla rodziców uczniów wrocławskich szkół.

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na bezpłatny dwudniowy trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o mowie nienawiści i jej przeciwdziałaniu.

Jeżeli:
– chcesz dowiedzieć się jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści,
– interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji,
– chcesz wiedzieć co na temat dyskryminacji i nawoływania do nienawiści mówi polskie prawo,
– chcesz nauczyć się rozpoznawać fake newsy oraz odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie,
to ten trening jest właśnie dla Ciebie.

Trening jest przeznaczony dla rodziców i prawnych opiekunów/ek dzieci i młodzieży uczących się we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych.

Zakres tematyczny Treningu to m.in.:
– mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
– prawne i społeczne aspekty dyskryminacji – jak jej przeciwdziałać i na jakiej podstawie?
– mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści – co jest a czego nie ma w polskim systemie prawnym?
– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie?
– jak rozpoznać fake newsa i nie dać się nabić w butelkę?
– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści – gdzie jest granica wolności słowa?
– jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dyskryminacji i mowie nienawiści?

TERMIN: 28-29 listopada 2020 (sobota-niedziela)
GODZINA:  9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2020 r.

Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Trening będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów i trenerki z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, trening odbędzie się z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:
– przy wejściu każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Przy temperaturze powyżej 37,5 C uczestnik/uczestniczka nie zostanie wpuszczony/a na zajęcia.
– na zajęciach wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązują maski, maseczki, przyłbice lub część odzieży zasłaniające usta i nos.
– przy wejściu oraz na sali przez cały czas trwania zajęć dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk.
– podczas każdej przerwy oraz w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwoli) sala będzie wietrzona.
– prosimy, aby osoby pod wpływem jakiejkolwiek infekcji zostały w domu i nie przychodziły na zajęcia. W tej sytuacji prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Trening jest organizowany w ramach projektu „Wrocławska szkoła bez nienawiści” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Skip to content