WROCŁAW. „SEKSUALNOŚĆ I CO DALEJ? – JAK I KIEDY ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O SEKSIE”. BEZPŁATNY WARSZTAT DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW

WROCŁAW. „SEKSUALNOŚĆ I CO DALEJ? – JAK I KIEDY ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O SEKSIE”. BEZPŁATNY WARSZTAT DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Chcesz się dowiedzieć, jakie czynniki wpływają na rozwój i kształtowanie się seksualności Twojego dziecka? Masz trudności z podejmowaniem tematów związanych z seksualnością? Nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? Zastanawiasz się co decyduje o orientacji psychoseksualnej oraz tożsamości płciowej?

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE zaprasza wszystkich chętnych rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatny Warsztat „Seksualność i co dalej? – Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o seksie”.

Podczas zajęć przedstawimy m.in.:
– jak swobodnie rozmawiać z dzieckiem o seksualności językiem dostosowanym do jego rozwoju;
– jak rozmawiać z nastolatkami na temat seksualności (o dojrzewaniu, przyjaźni, miłości, cielesności, rodzicielstwie, jak również o tolerancji i zrozumieniu dla drugiego człowieka);
– poszczególne etapy rozwojowe dzieci i młodzieży;
– czym jest asertywność seksualna;
– w jaki sposób mówić o pornografii oraz jak ustrzec dzieci przed cyberprzemocą;
– pojęcie tożsamości seksualnej oraz orientacji psychoseksualnej.

TERMIN: 19 marca 2022 (sobota)
GODZINA:  9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztacie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego.

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– edukacyjną książkę;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Nabór na Warsztat „Seksualność – i co dalej?”:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 marca 2022.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 11 marca 2022 każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoba prowadząca:

Klaudia Grzyb i Maja Jakóbczyk (ciao.wro) –  psycholożki, edukatorki seksualne oraz seksuolożki w trakcie studiów podyplomowych seksuologia praktyczna. Ukończyły psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Naukowo zainteresowane tematyką konsensualnego BDSM. Prowadzą zajęcia z edukacji seksualnej oraz psychoedukację dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz specjalistów. Współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami (Kultura Równości, Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Różowa Skrzyneczka). Swoje doświadczenie zdobywały we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundacji Salida. Regularnie pogłębiają swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w szkoleniach (między innymi: SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring, Konsensualna niemonogamia w pracy pomocowej oraz Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym). Tworzą wspólną przestrzeń, aby dzielić się z ludźmi rzetelną wiedzą i spostrzeżeniami. Feministki i aktywistki walczące z tabu.

Warsztat „Seksualność – i co dalej?” w trakcie pandemii COVID-19.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami Warsztat będzie odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia warsztatu. Warsztat jest planowany w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną. Do czasu zniesienia ograniczeń Warsztat w wersji stacjonarnej odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szczegółowych informacji udziela:
Maja Jakóbczyk
tel. 787 607 785
e-mail: mj.jakobczyk@gmail.com

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Skip to content