EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna jest jednym z fundamentów naszej działalności. Realizujemy warsztaty zarówno dla dorosłych jak również dla młodzieży. Wszystkie zajęcia są prowadzone metodami interaktywnymi z wykorzystaniem nowych technologii oraz pracy grupowej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym certyfikowanych trenerów antydyskryminacyjnych i międzykulturowych, edukatorów seksualnych oraz z szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji zdrowotnej, w tym HIV/AIDS.

Podstawowe zagadnienia poruszane na realizowanych przez nas zajęciach:
Tożsamość i postrzeganie samego siebie (m.in. refleksja na temat własnej identyfikacji z różnymi grupami i postrzegania własnego siebie, rozpoznawanie różnorodności w ramach grupy, doświadczenie etykietowania z powodu przynależności do jakiejś grupy);
Mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów (m.in. mechanizmy stereotypowego myślenia o różnych grupach społecznych, wprowadzenie do zagadnienia etykietyzacji, dyskusja na temat stereotypowego traktowania ludzi, konfrontacja różnych stereotypów);
Powstawanie uprzedzeń (m.in. odkrywanie uprzedzeń i reakcji na nie, mechanizmy powstawania uprzedzeń, wpływ mechanizmu stereotypizacji na powstawanie uprzedzeń);
Dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania (m.in. refleksja nad przyczynami i skutkami dyskryminacji, analiza „błędnego koła dyskryminacji”, prezentacja różnych definicji dyskryminacji, doświadczenie dyskryminacji i stygmatyzacji z powodu określonej cechy, refleksja nad mechanizmami powstawania systemu dyskryminacyjnego, refleksja na temat różnych aspektów dyskryminacji, refleksja dotycząca roli świadka dyskryminacji, zebranie i analiza różnych przypadków dyskryminacji, przygotowanie do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, poszukiwanie prawnych rozwiązań w różnych przypadkach dyskryminacji);
Mowa nienawiści – czym jest i jak jej przeciwdziałać (m.in. czym jest mowa nienawiści, gdzie najczęściej spotykamy się z mową nienawiści, jakich grup społecznych najczęściej dotyczy, konsekwencje mowy nienawiści (omówienie na konkretnych przykładach), zjawisko hejtu w internecie, jak rozpoznać mowę nienawiści, jak reagować i przeciwdziałać temu zjawisku, co na to polskie i europejskie prawo?, mowa nienawiści a wolność słowa, kampanie i akcje przeciwdziałające mowie nienawiści).

Każde zajęcia są indywidualnie dostosowywane do specyfiki grupy uczestniczącej w zajęciach oraz czasu ich trwania.

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszych zajęciach lub zorganizować warsztaty w swojej szkole, miejscu pracy, dla współpracowników, odbiorców itp. skontaktuj się z nami.

 

Skip to content