Wsparcie

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE możesz to zrobić na kilka sposobów:

1. Finansowo:

a) wpłacając darowiznę na konto bankowe Stowarzyszenia: 

BANK: Raiffeisen Polbank S.A.
Nr konta: 83 1750 0012 0000 0000 3609 7256
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

UWAGA! Przekazaną darowiznę możesz odpisać od podatku podczas składania zeznania podatkowego za rok poprzedni. Warunkiem dokonania odpisu jest posiadanie potwierdzeń przelewu darowizny za zeszły rok.

b) organizując lub wspierając organizowane na naszą rzecz zbiórki na Facebooku.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją zweryfikowaną przez administrację Facebooka i uprawnioną do otrzymywania darowizn w ramach zbiórek na tym portalu.

2. Osobowo:

W każdym momencie możesz wesprzeć nasze działania zostając naszym/ą wolontariuszem/ką. Jako wolontariusz/ka w naszym stowarzyszeniu będziesz mógł/mogła:

 • organizować eventy międzykulturowe
 • działać na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i nienawiści
 • prowadzić warsztaty, spotkania, konferencje
 • realizować własne projekty i inicjatywy
 • uczestniczyć w realizacji projektów społecznych

Wolontariusze w naszym stowarzyszeniu mają zapewnione:

 • zwrot ponoszonych w związku z prowadzonymi działaniami
 • zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji
 • rozwój własnych pasji i zainteresowań
 • rozwój sieci kontaktów
 • możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach
 • i wiele innych korzyści

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak rozpocząć z nami współpracę, zapraszamy do kontaktu.

Skip to content