2017 - DIALOG MIĘDZYKULTUROWY FUNDAMENTEM ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

Otwórz

2019 - POZYTYWNA SEKSUALNOŚĆ – OTWARTE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Otwórz

2019 - KULTURA W SŁUŻBIE DIALOGU

Otwórz

2018 - LIDERZY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

Otwórz

2018 - SPOSÓB NA WOLONTARIAT

Otwórz

2018 - WIELOKULTUROWY DOLNY ŚLĄSK

Otwórz

2018 - WROCŁAWSKIE OBLICZA PATRIOTYZMU

Otwórz

2018 - WIOSNA Z ŻYWĄ BIBLIOTEKĄ W WAŁBRZYCHU

Otwórz

2019 - WROCŁAW – NIE DLA MOWY NIENAWIŚCI W SZKOLE

Otwórz

2018 - WROCŁAW – WIELOKULTUROWE MIASTO SPOTKAŃ

Otwórz

2019 - WIELOKULTUROWY WROCŁAW – LOKALNIE I GLOBALNIE

Otwórz

2018 - ŻYWE BIBLIOTEKI NA DOLNYM ŚLĄSKU – LOKALNIE

Otwórz

2020 - WROCŁAWSKA SZKOŁA BEZ NIENAWIŚCI

Otwórz

2020 - WROCŁAW - OTWARTE MIASTO DIALOGU

Otwórz

2020 - KULTURA W SŁUŻBIE DIALOGU 2

Otwórz