EDUKACJA SEKSUALNA

Seksualność bez Tabu to program, który powstał na bazie zrealizowanego przez nas w 2019 r. projektu „Pozytywna seksualność – otwarte działania edukacyjne” dofinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach programu „Mikrogranty NGO”. Powodzenie tego projektu oraz skala zainteresowania jego tematyką skłoniła nas do włączenia tego tematu w główne nurty naszej działalności.

Warsztaty prowadzimy bezpłatnie w ramach realizowanych przez nas projektów oraz na specjalne zamówienie odpłatnie w ramach prowadzonej przez nas odpłatnej działalności pożytku publicznego. W przypadku warsztatów odpłatnych podana cena za przeprowadzenie warsztatów dotyczy pojedynczej grupy (maksymalnie 20 osobowej). W przypadku większej liczby warsztatów/grup oraz innego czasu ich trwania cena ustalana jest indywidualnie.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczone psycholożki i edukatorki seksualne.

Jeżeli zainteresowała Cię oferta naszych warsztatów, skontaktuj się z nami.

Zrozumieć siebie – warsztaty dla młodzieży

W trakcie prowadzonych zajęć poruszamy tematykę związaną z dojrzewaniem oraz emocjami, które towarzyszą temu procesowi. Opowiadamy o rozwoju człowieka, metodach antykoncepcji, chorobach przenoszonych drogą płciową (jak się przed nimi chronić), zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu (sexting, grooming, cyberbullying, pornografia). Poruszamy temat asertywności, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy ktoś przekracza nasze granice. Przedstawiamy również jaki wpływ mają media na postrzeganie siebie i swojego ciała. Pezentujemy także tematykę tożsamości seksualnej oraz orientacji psychoseksualnej. Przekazujemy młodym ludziom wiedzę, jak podejmować odpowiedzialne, samodzielne decyzje, jak przewidywać niektóre z konsekwencji swoich działań, jak dbać o swoje zdrowie, i jak nie ulegać presji grupy rówieśniczej. W swoich działaniach opieramy się na rzetelnej i naukowej wiedzy. Szanujemy różnice światopoglądowe rodziców i uczniów.

Zajęcia są dobrowolne. Udział osób niepełnoletnich jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

Cena (dotyczy warsztatów na zamówienie poza realizowanymi przez nas projektami): 500 zł brutto/warsztat/grupa.

Uczestnicy: młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych (15-19 lat), 1 grupa = maksymalnie 20 osób.

PROGRAM WARSZTATÓW:
1. Czym jest dojrzewanie?
– Jakie zmiany zachodzą w naszym ciele i psychice?
– Jakich słów używać, gdy mówimy o naszym ciele i seksualności?
– Omówienie psychofizycznego rozwoju człowieka
– Czym są normy – psychiczne, społeczne, medyczne, prawne itp.
2. Funkcjonowanie w relacjach.
– Czym jest asertywność – nie tylko sztuką mówienia nie?
– Wyznaczanie i chronienie naszych granic.
– Jak mówić „nie”.
– Komunikacja w relacjach.
– Jak reagować, gdy ktoś przekracza nasze granice i innych.
3. Zdrowie i seksualność
– Metody antykoncepcji oraz choroby przenoszone drogą płciową.
– Pojęcie tożsamości i orientacji psychoseksualnej
– Profilaktyka zdrowia psychoseksualnego – czy warto bać się ginekologa/urologa? Jak zadbać o siebie?
4. Przekazy medialne a rzeczywistość
– Obraz ciała
– Wizerunek męskości i kobiecości w mediach.
– Czym jest zjawisko sextingu, cyberbullingu? Jak sobie z tym radzić? Aspekty prawne.
– Pornografia – wpływ na postrzeganie relacji i obrazu siebie
5. Pomoc i wsparcie
– Telefony zaufania
– Jak rozmawiać z bliskimi i rodziną
– Wsparcie specjalistyczne – gdzie się zgłosić gdy dzieje mi się krzywda?

Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o seksie – warsztaty dla rodziców/prawnych opiekunów.

W pewnym wieku dzieci zaczynają zadawać coraz więcej trudnych pytań, w tym tych dotyczących seksualności. Temat ten jest w naszym społeczeństwie tematem tabu. Rodzice często nie wiedzą jak o nim rozmawiać. Sami często nie otrzymali w tym zakresie odpowiedniej edukacji lub ich rodziny bały się o seksualności rozmawiać. Jeżeli chcesz nauczyć się rozmawiać ze swoim dzieckiem o trudnych tematach, to są warsztaty dla Ciebie!

Podczas zajęć przedstawiamy jak swobodnie rozmawiać z dzieckiem o seksualności językiem dostosowanym do jego rozwoju. Opowiadamy o poszczególnych etapach rozwojowych dzieci i młodzieży. Prezentujemy jak rozmawiać z nastolatkami na temat seksualności (o dojrzewaniu, przyjaźni, miłości, cielesności, rodzicielstwie, antykoncepcji jak również o tolerancji i zrozumieniu dla drugiego człowieka). Mówimy czym jest asertywność seksualna, w jaki sposób mówić o pornografii oraz jak ustrzec dzieci przed cyberprzemocą. Uczymy uczestników, jakiego języka używać oraz jak wspierać swoje dzieci.

Czas trwania zajęć:  8 godzin lekcyjnych.

Cena (dotyczy warsztatów na zamówienie poza realizowanymi przez nas projektami): do uzgodnienia w zależności od liczby osób, czasu trwania i potrzeb grupy.

PROGRAM WARSZTATÓW:
– rodzaje norm (medyczne, kulturowe, prawne itp.)
– uczucia dziecka i pomoc mu w radzeniu sobie z nimi
– rozwój psychoseksualny
– jakiego języka używać, mówiąc o seksualności
– proces dojrzewania – trudności z jakim mierzy się młody człowiek oraz jak można go w tym okresie wspierać
– czym jest asertywności oraz jak wyznaczać i dbać o nasze granice
– rodzaje antykoncepcji
– ryzykowne zachowania seksualne oraz choroby przenoszone drogą płciową
– obraz ciała w mediach, wizerunek męskości i kobiecości oraz jego wpływ na postrzeganie siebie przez dzieci i młodzież
– pozytywna seksualność
– tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna
– pornografia oraz zagrożenia związane z cyberprzemocą
– aspekty prawne

Pozytywna seksualność – warsztaty dla osób dorosłych

Seksualność to wciąż w Polsce temat tabu. Traktujemy ją jak coś niemoralnego, wstydliwego, boimy się o niej mówić. Celem warsztatów jest zapoznanie się z aktualną wiedzą naukową oraz poruszenie kwestii związanych z tematami uznawanymi za społeczne tabu, praca nad umiejętnościami wprowadzania swoich granic oraz komunikacją swoich potrzeb. Stwarzamy obszar do swobodnej, otwartej dyskusji.

Podczas warsztatów przekazujemy wiedzę, która może wzbogacić nie tylko życie seksualne, ale również poczucie stabilności i samoświadomość, które są z tym nierozerwalnie związane. W trakcie zajęć poruszamy tematy takie jak: normy seksualne, ustalanie własnych granic i negocjowanie ich w relacjach, dbanie o potrzeby własne oraz drugiej osoby, komunikowanie i odkrywanie własnych potrzeb. Rozmawiamy również o emocjach, które mogą towarzyszyć tego typu rozmowom, Poruszamy aspekty kulturowe oraz wizerunku ciała jaki przekazują nam media.

Czas trwania zajęć:  8 godzin lekcyjnych.

Cena (dotyczy warsztatów na zamówienie poza realizowanymi przez nas projektami): do uzgodnienia w zależności od liczby osób, czasu trwania i potrzeb grupy.

PROGRAM WARSZTATÓW:
– Jak rozmawiać o seksualności, własnych potrzebach, otwarta komunikacja
– Ustalanie i badanie o własne granice w relacjach
– Asertywność
– Normy seksualne w kontekście prawnym, medycznym, społecznym, religijnym, kulturowym, partnerskim i obyczajowym
– Orientacja seksualna a tożsamość płciowa, preferencje seksualne
– Czym jest pozytywne podejście do seksualności (ruch Sex-Positivity)
– Obraz ciała, nie tylko w mediach,
– Dyskryminacja, m. in. zjawisko slutshamingu, zjawisko bodyshamingu,
– Aspekty kulturowe dotyczące seksualności

Zatrzymać przemoc – jak jej przeciwdziałać chroniąc własne granice – warsztaty dla osób dorosłych

W jaki sposób odmawiać innym, by ich nie urazić, a jednocześnie nie nadwyrężać własnych granic? Skąd rodzi się przemoc, czy możemy ją zdefiniować i jak jej przeciwdziałać? Dlaczego nadużycia na tle seksualnym stały się szczególnym obszarem koncentracji szkodliwych społecznie mitów? Jak reagować, by obronić siebie oraz innych przed sytuacjami przemocowymi? Jakie kroki prawne możemy podjąć? Postaramy się wspólnie odpowiedzieć na te oraz inne nurtujące pytania.

Cza trwania zajęć: 8 godzin lekcyjnych

Cena (dotyczy warsztatów na zamówienie poza realizowanymi przez nas projektami): do uzgodnienia w zależności od liczby osób, czasu trwania i potrzeb grupy.

PROGRAM WARSZTATÓW:
– definiowanie własnych granic, czym są i jak o nich rozmawiać
– asertywność – nie tylko sztuka mówienia “nie”, jej praktyczne aspekty
– omówienie pojęcia przemocy, jej mechanizmy oraz rodzaje
– czym jest przemoc seksualna i jakie są jej formy
– mity związane z powyższą tematyką – jakie postawy sprzyjają obwinianiu osób doświadczających przemocy
– czynniki ryzyka występowania przemocy oraz metody zapobiegania sytuacjom przemocowym 
– jak rozpoznawać przemoc, jak reagować będąc jej świadkiem oraz jak się przed nią chronić
– aspekty prawne, psychologiczne, społeczne i kulturowe związane z tematyką przemocy
– gdzie zgłosić się, jeśli poszukujesz wsparcia i pomocy
– pomoc osobom doświadczającym przemocy

Skip to content