Konferencja „Jak przeciwdziałać dyskryminacji, mowie nienawiści, uprzedzeniom i stereotypom” na Uniwersytecie Wrocławskim

Konferencja „Jak przeciwdziałać dyskryminacji, mowie nienawiści, uprzedzeniom i stereotypom” na Uniwersytecie Wrocławskim

30 maja 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się współorganizowana przez nas Konferencja „Jak przeciwdziałać dyskryminacji, mowie nienawiści, uprzedzeniom i stereotypom”. Poprowadziliśmy dla studentów i studentek warsztat dot. przeciwdziałania mowie nienawiści oraz zaprezentowaliśmy swoją działalność.

Skip to content