2020 – KULTURA W SŁUŻBIE DIALOGU 2

Czas trwania: 01.02.2020 – 31.12.2020

Budżet projektu:
18 111,37 zł, w tym:
– dotacja: 17 981,37 zł
– finansowy wkład własny: 130,00 zł
– osobowy wkład własny: 0,00 zł

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– wzbogacenie oferty kulturalnej miasta i rozwijanie praktyk uczestnictwa w kulturze, włączając realizację działań kulturalnych osoby zagrożone wykluczeniami. Ponadto celem projektu było umożliwienie mieszkańcom miasta poznania i integracji z mieszkającymi we Wrocławiu przedstawicielami mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych

Zrealizowane działania:
1. Odbyło się 7 z 8 zaplanowanych bezpłatnych i otwartych spotkań dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia w ramach których zaprezentowane zostały filmy fabularne o tematyce równości, różnorodności, uprzedzeń i wykluczenia.
– 9 lipca 2020 r. „Wymazać siebie” (Przedmieście Oławskie) – 24 osoby
– 30 lipca 2020 r. „Przekleństwa niewinności” (Ołbin) – 13 osób
– 20 sierpnia 2020 r. „Zniewolony” (Przedmieście Oławskie) – 11 osób
– 3 września 2020 r. „Opiekun” (Psie Pole) – 10 osób
– 1 października 2020 r. „Dziewczyny z kalendarza” (Swojczyce) – 15 osób
– 14 października 2020 r. „W jego oczach” (Przedmieście Świdnickie) – 15 osób
– 29 października 2020 r. „Rocky Horror Picture Show” (Karłowice) – 13 osób
Projekcje filmów dotykających różnych problemów społecznych były połączone z moderowaną dyskusją na tematy poruszone w filmie. Uczestnikom spotkań zapewniony został poczęstunek. W miarę możliwości technicznych filmy były prezentowane w języku angielskim z polskimi napisami lub w języku polskim z angielskimi napisami, aby mogły wziąć w nich udział również osoby niepolskojęzyczne. Dodatkowo na każdy seans została zaproszona w roli gościa osoba pochodząca z grupy społecznej, której dotyczył temat prezentowanej projekcji. Dzięki temu odbiorcy seansów mogli zwiększyć swoją wiedzę na temat mieszkających we Wrocławiu przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych i uzyskać informacje z samego źródła.
Szczegółowy harmonogram spotkań był publikowany na stronie internetowej Oferenta www.up-date.org.pl oraz na Facebooku. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbywały się w różnych miejscach Wrocławia we współpracy z Partnerami Oferenta.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 i wprowadzonymi przez Radę Ministrów ograniczeniami w tym zakazem organizowania spotkań kulturalnych i działalności klubów filmowych zaplanowane na 19 listopada 2020 r. (Pod Mocnym Aniołem) i 10 grudnia 2020 r. („Za jakie grzechy dobry Boże”) seanse musiały zostać odwołane.

2. Rękodzieło Tradycji Kultur. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu trwającej epidemii COVID-19. Planowana była realizacja tego zadania w ramach Dnia Tradycji Kultur w dniu 10 grudnia 2020 r., jednakże zostało wprowadzone rozporządzenie Rady Ministrów ograniczające organizację spotkań, warsztatów i innych wydarzeń o charakterze kulturalnym, co uniemożliwiło zrealizowanie tej części zadania publicznego.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2020 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 101 (planowano co najmniej 200) mieszkańców Wrocławia na temat tradycji i kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. Jednym z głównych rezultatów projektu było zwiększenie zaangażowania przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w działalność kulturalną i społeczną na rzecz Wrocławia. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio do zwiększenia liczby działań rozwijających ofertę kulturalną miasta i sprzyjających większemu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych osób z grup zagrożonych wykluczeniami (w szczególności migrantów). Dzięki realizacji projektu zwiększył się również dostęp do wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców z wrocławskich osiedli oddalonych od centrum miasta a uwzględniających potrzeby środowisk lokalnych, w których funkcjonują. Dzięki działaniom projektowym mieszkańcy mieli okazję poznać rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Rezultaty liczbowe:
– liczba przeprowadzonych spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” – 7
– liczba uczestników Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” – 101
– liczba otwartych warsztatów Rękodzieło Tradycji Kultur – 0
– liczba godzin otwartych warsztatów Rękodzieło Tradycji Kultur – 0
– liczba powtarzających się uczestników otwartych warsztatów Rękodzieło Tradycji Kultur – 0

Skip to content