Łódź. Bezpłatne szkolenie „Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?”

Łódź. Bezpłatne szkolenie „Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?”

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Siecią Żywych Bibliotek w Polsce oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi zapraszają na bezpłatne ogólnopolskie szkolenie z elementami treningu antydyskryminacyjnego dla osób zainteresowanych organizacją Żywej Biblioteki w swojej miejscowości.

Żywe Biblioteki to wydarzenia organizowane w celu redukowania uprzedzeń i budowania akceptacji dla różnorodności. Polegają one na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj 30 minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych kultur i środowisk, mają zróżnicowane pochodzenie narodowe i etniczne, status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia oraz budowanie dialogu międzykulturowego.

TERMIN: 18-19 kwietnia 2020 (sobota-niedziela)
CZAS TRWANIA:  16h lekcyjnych.
MIEJSCE: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, 91-755 Łódź.

Dodatkowo Uczestnicy i Uczestniczki szkolenia będą mogli ubiegać się o dofinansowanie organizacji Żywej Biblioteki w 2020 r. w wysokości 1000 zł ze środków projektowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie realizacja Żywej Biblioteki w terminie do dnia 31 października 2020 r. Organizator planuje wesprzeć organizację co najmniej 6 Żywych Bibliotek w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do osób z całej Polski (m.in. przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, nauczycieli/ek, bibliotekarzy/ek oraz osób niezwiązanych z żadną organizacją lub instytucją) zainteresowanych organizacją Żywej Biblioteki w swojej miejscowości.  Priorytetowo w dostępie do szkolenia będą traktowane osoby pochodzące z małych miejscowości do 25 000 mieszkańców.

Uczestnictwo w Szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg podczas szkolenia, materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty związane z dojazdem na szkolenie.

Szkolenie będzie prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez Dorotę Mołodyńską-Küntzel – przedstawicielkę Stowarzyszenia Diversja i koordynatorkę Sieci Żywych Bibliotek w Polsce oraz Radosława Bednarskiego – doświadczonego trenera z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.

Aby wziąć udział w Szkoleniu należy do 20.03.2020 wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami i kandydatkami przeprowadzone zostaną telefoniczne rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Żywa Biblioteka – nowa perspektywa rozwoju” wspieranego przez Fundusz Obywatelski zarządzany przez Fundację dla Polski.

Skip to content