OBLICZA RÓŻNORODNOŚCI LOKALNIE – SEKCJA LGBT+

Projekt finansowany z grantu Funduszu dla Odmiany w ramach konkursu grantowego „Działaj dla Odmiany!”.

Okres realizacji projektu: 15.05.2021 – 28.02.2022.

Chcemy zrealizować działania projektowe w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska, przy czym szczególny nacisk położymy na próbę dotarcia do miejsc, w których dyskryminujące uchwały zostały przyjęte, bądź są lobbowane. Wiemy z doświadczenia, że edukacja i rozmowa, również poprzez kulturę jest bardzo skutecznym sposobem na zmianę postaw mieszkańców. Chcemy przez ten projekt pokazać, że osoby ze społeczności LGBTQ+ pod względem potrzeb i sposobu funkcjonowania w przestrzeni społecznej nie różnią się specjalnie od pozostałej części społeczeństwa. Są to osoby, które mieszkają w każdej miejscowości, pracują na różnych stanowiskach, uczą się na różych kierunkach, są częścią każdej społeczności. Chcemy aby realizowane przez nas seanse i dyskusje stały się częścią debaty na temat miejsca osób LGBTQ+ w społecznościach lokalnych. Jednocześnie chcemy, aby ta debata odbyła się w atmosferze szacunku oraz zrozumienia i prowadziła do rozpoczęcia współpracy w zakresie zwiększenia postaw akceptacji osób LGBTQ+ w tych społecznościach. Nie chcemy realizować działań tam, gdzie problem akceptacji osób LGBTQ+ jest stosunkowo najmniejszy z punktu widzenia postaw społeczności lokalnych. W pierwszej kolejności spróbujemy zrealizować działanie w gminie, która jako jedyna na Dolnym Śląsku przyjęła dyskryminującą Samorządową Kartę Praw Rodzin autorstwa Ordo Iuris (Gromadka). W drugiej kolejności skupimy się na społecznościach, w których toczą się działania lobbingowe w tym zakresie (powiat legnicki, Zgorzelec, Bolesławiec, Chocianów), w dalszej kolejności zaś zwrócimy się do społeczności, do których przedmiotowa propozycja uchwały jeszcze nie dotarła. Zależy nam bowiem na tym, aby w jak największym stopniu zminimalizować skutki wprowadzonej regulacji i zawrócić proces w stronę budowania współpracy, akceptacji i szacunku w społecznościach lokalnych. Oczywiście mamy świadomość tego, że działania w miejscach, które przyjęły i lobbują dyskryminujące uchwały mogą nie dojść do skutku, bo lokalne organizacje i samorządy nie będą chciały podjąć współpracy na rzecz budowania akceptacji i szacunku wobec społeczności LGBTQ+. Zrealizujemy wtedy działania w innych miejscach, w których będzie to możliwe.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Zorganizowanie na terenie województwa dolnośląskiego 7 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności”. Jest to cykl edukacyjnych spotkań, podczas których prezentujemy filmy fabularne oraz dokumentalne dotykające różnych aspektów uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia. Zakładany cykl w projekcie będzie specjalną edycją DKF, ponieważ zawierał będzie wyłącznie filmy związane z tematyką LGBTQ+ (z reguły w ramach cyklu prezentujemy filmy dot. różnych aspektów i staramy się o w miarę równą reprezentację poszczególnych grup społecznych i tematów, których dotyczą uprzedzenia, dyskryminacja i wykluczenie). W ramach cyklu zaprezentujemy filmy starannie wybrane z kanonu filmów z tematyką LGBTQ+, które prezentować będą różnorodność społeczności LGBTQ+, problemy dotykające społeczność w codziennym funkcjonowaniu, aspekty dyskryminacji i wykluczenia ze wspólnoty lokalnej z różnych powodów. Prezentowane filmy będą dla osób uczestniczących w spotkaniach podstawą do szerokiej dyskusji na temat praw osób LGBTQ+ i problemów z jakimi się stykają osoby z tej społeczności. Spotkania będą moderowane i prowadzone przez osoby z wiedzą i doświadczeniem w zakresie kinematografii oraz prowadzenia debat na tematy społeczne. Dodatkowo w spotkaniach wezmą udział zaproszeni goście, w tym osoby ze społeczności LGBTQ+ oraz sojusznicze osoby eksperckie. W każdym spotkaniu weźmie udział średnio 15 osób z danej społeczności. Wszystkie filmy będą wyświetlane w ramach edukacyjnej licencji ZAIKS. W celu zwiększenia oferty filmowej poprosimy o patronat również serwis outfilm.pl i umożliwienie projekcji znajdujących się w nim propozycji.

Wartość całkowita projektu: 4 900,00 zł
Przyznana dotacja: 4 900,00 zł
Finansowy wkład własny: 0,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł

Skip to content