2019 – POZYTYWNA SEKSUALNOŚĆ – OTWARTE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 135 mieszkańców Wrocławia na temat seksualności człowieka w okresie od 7 października do 7 grudnia 2019 r. Tematyka wydarzeń dotyczy seksualności rozumianej jako bliskość w relacjach, umiejętność stawiania własnych granic, komunikowania potrzeb, bezpieczeństwo i dbanie o zdrowie.

Realizacja projektu zakłada:
– przeprowadzenie 3 warsztatów dla młodzieży dotyczących edukacji seksualnej – około 45 osób;
– zorganizowanie warsztatów dla rodziców na temat seksualności dzieci i młodzieży – około 15 osób;
– przygotowanie 3 warsztatów dla osób dorosłych dotyczących szeroko pojętej seksualności, komunikacji, emocji, asertywności czy granic – około 45 osób;
– organizacja jednego spotkania Klubu Filmowego – około 20 osób;
– udzielnie 18h godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych z zakresu seksuologii.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat seksualności. Będziemy wspólnie rozpatrywać konsekwencje różnych decyzji i w obszarze seksualności, pokazywać różne spojrzenia na tematykę. Dzięki pokazaniu wielu perspektyw, uczestnicy nauczą się asertywnie, aktywnie i otwarcie reagować na trudne sytuacje. Dzięki naszym działaniom, osoby dorosłe nauczą się swobodniej rozmawiać o swojej seksualności. Ponadto nabędą kompetencje w zakresie rozmowy i edukacji w tym obszarze dzieci i młodzieży; dowiedzą się, że edukacja seksualna to coś więcej niż poinformowanie dziecka, czym jest seks – że seksualność jest nieodłącznie związana z bliskością, intymnością i relacjami międzyludzkimi i towarzyszy nam przez całe życie. Proponowany przez nas program edukacji seksualnej dla młodzieży nastawiony jest na zapobieganie zagrożeniom wieku dojrzewania, związanym z rozwojem płciowym i społecznym.

Wartość całkowita projektu: 9 900,00 zł
Przyznana dotacja: 9 900,00 zł
Finansowy wkład własny: 0,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Mikrogranty NGO”.

Skip to content