2018 – SPOSÓB NA WOLONTARIAT

Projekt realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Czas trwania: 07.10.2018 – 07.12.2018

Budżet projektu:
4 995,00 zł, w tym:
dotacja: 4 995 zł

Źródło finansowania:
– Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018)
– Środki własne

Cel główny:
– promocja wolontariatu, zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie umiejętności społecznych, kreowanie wolontariatu jako modnego, ciekawego i atrakcyjnego zajęcia, oraz zwiększenie motywacji do dalszego zaangażowania wśród co najmniej 15 wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu w okresie od 7 października do 7 grudnia 2018 r. a także podziękowanie im za dotychczasową działalność wolontariacką.

Zrealizowane działania:
1. Został zorganizowany dla grupy wolontariuszy-uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych 'Energetyk’ cykl interaktywnych warsztatów z zakresu m.in. kompetencji społecznych, komunikacji, samoorganizacji i animacji społecznej, angażowania innych do działania, zdobywania funduszy na działalność społeczną itp. Celem warsztatów było pobudzenie wolontariuszy do szerszej aktywności również poza terenem szkoły, do której uczęszczają. Odbyło się 5 spotkań warsztatowych, po 2h lekcyjne na warsztat:
– 8 listopada 2018 – Ja w grupie – 17 uczestników
– 15 listopada 2018 – Samoorganizacja grupy – 18 uczestników
– 22 listopada 2018 – Nasze mocne strony – 16 uczestników
– 29 listopada 2018 – Realizujemy własną inicjatywę – 18 uczestników
– 6 grudnia 2018 – Zasady tworzenia gier terenowych – 15 uczestników
Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych trenerów. Uczestnikom zostały zapewnione materiały edukacyjne i do prowadzenia zajęć. Dzięki warsztatom uczniowie nabyli praktyczną wiedzę dot. większych możliwości angażowania się w działalność społeczną.

2. Został zorganizowany w dniach 23-25 listopada 2018 z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dla grupy 15 wolontariuszy/uczniów wyjazd edukacyjno-integracyjnego do Wrocławia jako podziękowanie za całoroczne zaangażowanie w działania na rzecz Wałbrzycha i Dolnego Śląska. Celem wyjazdu było również zwiększenie motywacji wolontariuszy do dalszych działań społecznych oraz wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych. Wyjazd objął w swoim programie:
– warsztat komunikacji interpersonalnej prowadzony przez specjalistę psychologa społecznego z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu,
– turniej gry w kręgle na profesjonalnym torze wraz z instruktorem,
– zwiedzanie wrocławskiego Starego Miasta z przewodnikiem PTTK.
– zwiedzanie wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.
Dodatkowo wolontariusze mieli okazję odwiedzić wrocławski jarmark Bożonarodzeniowy, który akurat wystartował na wrocławskim Rynku. Wolontariuszom zostały zapewnione dwa noclegi
z wyżywieniem w postaci śniadań, obiadów i kolacji, transport komunikacją publiczną na trasie Wałbrzych-Wrocław w obie strony, przejazdy po Wrocławiu komunikacją publiczną (bezpłatne od 1 września 2018 dla wszystkich uczniów bez względu na miejsce zamieszkania i szkołę), bilety wstępu do ZOO i na kręgielnię, opieka przewodnika PTTK podczas zwiedzania Starego Miasta oraz ubezpieczenie NNW. Wybór atrakcji został dokonany w oparciu o indywidualne rozmowy rozwojowe z wolontariuszami przeprowadzone na koniec roku szkolnego w czerwcu 2018 r.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy, umiejętności i kompetencji wolontariuszy – uczniów „Energetyka” w zakresie m.in. kompetencji społecznych, komunikacji, samoorganizacji i animacji społecznej, angażowania innych do działania, zdobywania funduszy na działalność społeczną itp. Ponadto dzięki realizacji projektu wolontariusze zostali zachęceni do dalszej działalności, nawet po opuszczeniu szkoły, ponieważ spostrzegli, że wolontariat to modne, ciekawe i atrakcyjne zajęcie. Pojawiły się zapytania od uczniów klas maturalnych, czy po opuszczeniu szkoły dalej będą mogli pomagać w naszych działaniach. Realizacja projektu przyczyniła się także do promocji wolontariatu na Dolnym Śląsku, dzięki temu, że wałbrzyscy wolontariusze będą poprzez swój przykład zachęcać innych do działania. Dodatkowym rezultatem projektu wynikającym z jego realizacji jest decyzja jednego z naszych Partnerów o przyznaniu grupie wolontariuszy uczestniczących w projekcie środków finansowych na realizację własnej inicjatywy. Wolontariusze zdecydowali się przeznaczyć otrzymane środki na zorganizowanie dla uczniów swojej szkoły Gry Miejskiej w Wałbrzychu.

Rezultaty twarde:
– liczba przeprowadzonych warsztatów z zakresu kompetencji społecznych (5 spotkań x 2h),
– liczba wyjazdów edukacyjno-integracyjnych dla wolontariuszy (1 wyjazd x 3 dni),
– liczba wolontariuszy uczestniczących w warsztatach (20 osób)
– liczba wolontariuszy uczestniczących w wyjeździe (15 osób).

 

Skip to content