Ulice Dialogu 3 – Streets of Dialogue 3

Ulice Dialogu 3 – Streets of Dialogue 3

ENGLISH BELOW

Mówią różnymi językami.
Pochodzą z różnych krajów i kultur.
Mają różne tradycje.
Są turystami, pracownikami korporacji, edukatorami, studentami, nie tylko na wymianach…
Mijamy ich na co dzień na ulicy, ale co tak naprawdę o nich wiemy? Dlaczego przyjechali do Polski? Dlaczego na miejsce swojego życia wybrali właśnie – Wrocław?

Już 25 września 2021 roku zapraszamy Was serdecznie na wyjątkowe wydarzenie – Ulice Dialogu! To właśnie tego dnia ul. Kuźnicza rozbłyśnie kolorami wielokulturowego Wrocławia.

Ulice Dialogu to projekt, którego celem jest budowanie dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej. Podczas wydarzenia przedstawiciele zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaproszą wrocławian do nieformalnej rozmowy. Podczas tej rozmowy wrocławianie poprzez osobisty kontakt będą mieli okazję poznać zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości, ich kulturę i tradycje, z których się wywodzą oraz zweryfikować z rzeczywistością funkcjonujące na ich temat stereotypy i uprzedzenia.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

Szczegóły dotyczące wydarzenia będziemy publikować na bieżąco.

Projekt „Wrocław miastem dialogu i różnorodności” jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

——————————————–
They all speak different languages.
They all come from different countries and cultures.
They all have different traditions.
They are tourists, corporate employees, educators and students, not only exchange ones…
We pass them every day on the street, but what do we really know about them? Why did they come to Poland? Why did they choose Wrocław for living in the first place?

On September 25, 2021 we invite you to a unique event – Streets of Dialogue! This day Kuźnicza street in the market square will shine with all the colors of multicultural Wroclaw.Streets of Dialogue (Ulice Dialogu) is a project aimed at building intercultural dialogue in urban space.

During the event, representatives of national, ethnic, religious and cultural minorities living in Wrocław will invite other residents to a series of informal conversations. Through personal contact inhabitants of Wrocław will have an opportunity to meet the members of minorities living in Wrocław and get to know their culture, traditions and to verify the stereotypes and prejudices functioning about them.

Participation in this event is free of charge. Registration is not required.

More details regarding the event we will be publishing and updating on a regular basis.

The project „Wrocław is a city of dialogue and diversity” is co-financed from the budget of the Municipality of Wrocław as part of the “Wrocław Strategy for Intercultural Dialogue 2018-2022” Program.

Skip to content