WAŁBRZYCH. SEKSUALNOŚĆ BEZ TABU. BEZPŁATNY WARSZTAT Z ZAKRESU EDUKACJI SEKSUALNEJ DLA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 13 LAT

WAŁBRZYCH. SEKSUALNOŚĆ BEZ TABU. BEZPŁATNY WARSZTAT Z ZAKRESU EDUKACJI SEKSUALNEJ DLA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 13 LAT

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK realizującą program „Tak! Dla edukacji seksualnej w całej Polsce” zaprasza osoby uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w wieku powyżej 13 lat na bezpłatne warsztaty z zakresu edukacji seksualnej.

Tematy, które poruszymy podczas warsztatów to m.in.:
– jak mówić o emocjach, uczuciach, cielesności?
– granice, na które możemy sobie pozwolić w relacjach z innymi,
– co się dzieje z moim ciałem, czyli kilka słów o dojrzewaniu,
– czym jest płeć, tożsamość płciowa i psychoseksualna?
– jaki wizerunek kobiety i mężczyzny kreują media?
– zagrożenia związane z pornografią,
– aspekty prawne związane z zachowaniami o charakterze seksualnym,
– co oprócz przyjemności może przynieść seks, czyli o chorobach przenoszonych drogą płciową.

Szczegółowy zakres zagadnień poruszanych na zajęciach

TERMIN: 12 grudnia 2021 (niedziela)
GODZINA:  10.00 – 17.00.
MIEJSCE: Wałbrzych (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
– osoby w wieku powyżej 13 lat uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach otrzyma:
– materiały i poczęstunek podczas zajęć.

Nabór na warsztaty:

  1. Prześlij zgłoszenie (imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail, wiek) na adres stowarzyszenie.update@gmail.com
  2. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią dołącz skan lub zdjęcie podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów (wzór w załączeniu)
  3. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 7 grudnia 2021 r.
  4. W odpowiedzi na Twoje zgłoszenie otrzymasz szczegółowe informacje dot. warsztatów.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoby prowadzące:

Aleksandra Łaska – magistra psychologii, seksuolożka i edukatorka seksualna. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną/psychologiczną. Zajmuje się poradnictwem i psychoedukacją w zakresie komunikacji, relacji, kwestii tożsamościowych oraz seksualności. Wspiera projekt Żywa Biblioteka w roli tłumaczki symultanicznej. Prywatnie mama kilkudziesięciu roślin. <3

Radosław Bednarski – trener antydyskryminacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów antydyskryminacyjnych dla osób dorosłych, nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Edukator seksualny w ramach programu Edukacja Seksualna Polska realizowanego przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE realizującego programy edukacji antydyskryminacyjnej, międzykulturowej i seksualnej. Od 2015 r. organizator Żywej Biblioteki w Wałbrzychu oraz wspierający organizację wielu Żywych Bibliotek na Dolnym Śląsku i poza nim. Realizator wielu projektów społecznych, w tym współfinansowanych ze środków samorządowych i rządowych. Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia.

Warsztaty w trakcie pandemii COVID-19.

Warsztaty będą odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia warsztatu z zastosowaniem odpowiednich w danym momencie środków bezpieczeństwa.

Projekt „Tak! Dla edukacji seksualnej w całej Polsce” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Szczegółowych informacji udziela:

Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: stowarzyszenie.update@gmail.com

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Skip to content