Warsztat z tworzenia gier terenowych

Warsztat z tworzenia gier terenowych

Warsztat z zakresu tworzenia gier terenowych odbył się 14 czerwca 2019 r. Grupa 20 uczestniczek poznawała dziś zasady organizowania gier terenowych oraz przekuwała zdobytą wiedzę w umiejętności praktyczne. Jesienią dla wszystkich uczestniczek warsztatu zostanie zorganizowana pokazowa gra miejska.

Warsztat odbywał się w ramach realizowanego wspólnie z Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP projektu „Wrocław – NIE dla mowy nienawiści w szkole” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018 – 2022”

Skip to content