2018 – WIELOKULTUROWY DOLNY ŚLĄSK

Czas trwania: 01.06.2018 – 31.12.2018

Budżet projektu:
17 470,59 zł, w tym:
dotacja: 4 420,59 zł
finansowy wkład własny: 7 925 zł
osobowy wkład własny: 5 125 zł

Źródło finansowania:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości wśród co najmniej 430 mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2018 r.

Zrealizowane działania:
1. Zostało zorganizowane w Wałbrzychu dwudniowe wydarzenie pt. Żywa Biblioteka/Human Library w dniach 18-19 października 2018 r. (16 godzin, 147 uczestników, 46 Żywych Książek, 166 wypożyczeń). Wśród Żywych Książek, z którymi mógł porozmawiać każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego znalazły się m.in.: Ateista, Były Więzień, Cyganka, Gej, Hazardzista, Imigrantka, Lesbijka, Mama dziecka z autyzmem, Mama geja, Mama dziecka niepełnosprawnego, Muzułmanin, Niemiec, Osoba chorująca psychicznie, Osoba na wózku, Osoba z depresją i zaburzeniami lękowymi, Osoba niepełnosprawna, Osoba HIV+, Para Lesbijska, Patriotka, Policjantka, Protestant, Trzeźwy Alkoholik, Rosjanka, Syryjczyk, Trzeźwa Alkoholiczka, Trzeźwy Alkoholik, Uchodźczyni, Ukrainiec, Ukrainka, Wolontariusz oraz Żyd. Wszystkim uczestnikom wydarzenia został zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzeń zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: karty czytelnika, koszulki z nadrukiem „Bibliotekarz”, „Bibliotekarka” oraz „Książka”, Katalogi z prologami Żywych Książek oraz ankiety ewaluacyjne dla Czytelników oraz Żywych Książek. Książkom spoza miejsca realizacji poszczególnych wydarzeń zostały zwrócone koszty noclegu
i dojazdu na wydarzenie.

2. Zostały zorganizowane we Wrocławiu 3 warsztaty kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców Dolnego Śląska:
– 5-6 października 2018 – Jak rozpoznać mowę nienawiści i jak jej przeciwdziałać – 16h lekcyjnych – 14 uczestników
– 27-28 listopada 2018 – Jak rozpoznać mowę nienawiści i jak jej przeciwdziałać – 16h lekcyjnych – 17 uczestników
– 8 grudnia 2018 – Seksualność bez tabu. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – 8h lekcyjnych – 14 uczestników
Zakres tematyczny warsztatu to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji
i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Ostateczny zakres tematyczny był dopasowany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów. Zajęcia odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny
i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione przerwy kawowe oraz ciepły posiłek podczas warsztatu, a także materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Każdy warsztat był prowadzony przez doświadczonego trenera.

3. Został zorganizowany na terenie Wrocławia 9 listopada 2018 r. Integracyjny Wieczór Międzykulturowy (63 uczestników) z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych przeznaczony dla mieszkańców Dolnego Śląska. Celem wydarzenia było zaprezentowanie mieszkańcom Dolnego Śląska rodzimych kultur zamieszkujących Dolny Śląsk przedstawicieli mniejszości. W trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty integracyjne (m.in. rękodzielnicze, kulinarne itp.) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z elementów kultur mniejszości.

4. Odbyło się 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Oblicza Różnorodności” dla mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska w ramach których zaprezentowane zostały filmy fabularne
i dokumentalne o tematyce równości, różnorodności, uprzedzeń i wykluczenia. Projekcje filmów dotykających różnych problemów społecznych były połączone z moderowaną dyskusją na tematy poruszone w filmie. Uczestnikom spotkań zapewniony został poczęstunek:
– 05.11 – „Sufrażystka” reż. Sarah Gavron – Wrocław – 4 uczestników
– 09.11 – „Za jakie grzechy, dobry Boże!” reż. Philippe de Chauveron – Wrocław – 13 uczestników
– 13.11 – “Ukryte Działania” reż. Theodore Melfi – Wałbrzych – 12 uczestników
– 15.11 – “Fanatyk” reż. Henry Bean – Mościsko – 56 uczestników
– 17.11 – “Ukryte Działania” reż. Theodore Melfi – Kudowa Zdrój – 10 uczestników
– 19.11 – „Odruch serca” reż. Ryan Murphy – Wrocław – 6 uczestników
– 22.11 – “Dumni i wściekli” reż. Matthew Warchus – Oleśnica – 52 uczestników
– 26.11 – „Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus” reż. Pascale Pouzadoux – Wrocław – 5 uczestników
– 03.12 – “Warto samemu wiązać buty” reż. Lena Koppel – Legnica – 14 uczestników
– 10.12 – „Szkoła bez nazwy” reż. Jeff Bleckner – Wrocław – 3 uczestników

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 430 (zakładano co najmniej 330) mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu kulturowego. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do:
– uwrażliwienia młodzieży na przejawy nietolerancji, nienawiści i przemocy (w tym przemocy rówieśniczej),
– uwrażliwienia społeczności Dolnego Śląska na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści,
– budowania w społeczności Dolnego Śląska postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości,
– zwiększenia wiedzy mieszkańców województwa dolnośląskiego na temat stereotypów, uprzedzeń
i dyskryminacji,
– podniesienia świadomości mieszkańców Dolnego Śląska na temat grup dyskryminowanych,
– promowania i upowszechniania wśród mieszkańców postaw obywatelskich,
– upowszechniania wśród mieszkańców Dolnego Śląska zasad wolności i praw człowieka.

Rezultaty twarde:
– liczba zorganizowanych wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 1 (zakładano co najmniej 1)
– liczba dni wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 2 (zakładano co najmniej 2)
– liczba godzin wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 16 (zakładano co najmniej 10)
– liczba uczestników wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 147 (zakładano co najmniej 100)
– liczba Żywych Książek podczas wydarzeń „Żywa Biblioteka/Human Library” – 46 (zakładano co najmniej 10)
– liczba wypożyczeń (rozmów) Żywych Książek przez uczestników wydarzeń – 166 (zakładano co najmniej 100)
– liczba warsztatów kompetencji międzykulturowych – 3 (zakładano co najmniej 3)
– liczba dni warsztatów kompetencji międzykulturowych – 5 (zakładano co najmniej 3)
– liczba godzin lekcyjnych warsztatów kompetencji międzykulturowych – 40 (zakładano co najmniej 24)
– liczba uczestników warsztatów kompetencji międzykulturowych – 45 (zakładano co najmniej 45)
– liczba Integracyjnych Wieczorów Międzykulturowych – 1 (zakładano co najmniej 1)
– liczba uczestników Integracyjnego Wieczoru Międzykulturowego – 63 (zakładano co najmniej 60)
– liczba spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego – 10 (zakładano co najmniej 5)
– liczba uczestników spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego – 175 (zakładano co najmniej 125)

 

Skip to content