WROCŁAW. BEZPŁATNY WARSZTAT „POZNAJ NIEZNANE. JĘZYK INKLUZYWNY, CZYLI JAK MÓWIĆ BY NIE WYKLUCZAĆ”.

WROCŁAW. BEZPŁATNY WARSZTAT „POZNAJ NIEZNANE. JĘZYK INKLUZYWNY, CZYLI JAK MÓWIĆ BY NIE WYKLUCZAĆ”.

Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści. Jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie? Gdzie jest granica wolności słowa i czy ona w ogóle istnieje? Co to jest język inkluzywny i jak się nim posługiwać?

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają wszystkie chętne osoby na bezpłatny Warsztat Kompetencji Międzykulturowych „Poznaj Nieznane. Język inkluzywny, czyli jak mówić by nie wykluczać” .

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie?
– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści – gdzie jest granica wolności słowa?
– język inkluzywny czyli jak mówić i pisać o osobach narażonych na dyskryminację i wykluczenie?

TERMIN: 18 grudnia 2021 (sobota)
GODZINA:  9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Wrocławia zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat języka inkluzywnego, w tym m.in.:
– nauczycieli i nauczycielki szkół i placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacji;
– przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
– rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– materiały ćwiczeniowe w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas każdego dnia zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Nabór na Warsztat Kompetencji Międzykulturowych:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 8 grudnia 2021 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoba prowadząca:
Radosław Bednarski – Certyfikowany trener antydyskryminacyjny i międzykulturowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu m.in. przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści a także tworzenia i rozliczania projektów społecznych, wolontariatu, elementów komunikacji i współpracy w zespole. Realizator wielu projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, wielokulturowym i prawnoczłowieczym. Na co dzień doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych i koordynator ogólnopolskiego Programu “Dobry Wolontariat” certyfikującego organizacje i instytucje przyjazne wolontariuszom. Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia.

Warsztat Kompetencji Międzykulturowych w trakcie pandemii COVID-19.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami Warsztat będzie odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia warsztatu. Warsztat jest planowany w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną. Do czasu zniesienia ograniczeń Warsztat w wersji stacjonarnej odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Wrocław miastem dialogu i różnorodności” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Skip to content