WROCŁAW. BEZPŁATNY WARSZTAT
„POZNAJ NIEZNANE. ISLAM – RELIGIA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO”

WROCŁAW. BEZPŁATNY WARSZTAT
„POZNAJ NIEZNANE. ISLAM – RELIGIA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO”

Na temat islamu istnieje wiele stereotypów, które nasiliły się w trakcie trwającego kryzysu migracyjnego. Dlatego jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o religii i kulturze islamu oraz społeczeństwach zamieszkujących kraje arabskie przyjdź na kolejny warsztat z cyklu „Poznaj nieznane”. Dowiesz się m.in. ile wspólnego ma islam z chrześcijaństwem  oraz czym różni się Arab od Muzułmanina.

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na bezpłatny Warsztat Kompetencji Międzykulturowych „Poznaj Nieznane. Islam – religia, kultura, społeczeństwo.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– Islam – definicja, dogmaty, filary
– Kultura i społeczeństwo Islamu
– Islam vs. Chrześcijaństwo – podobieństwa i różnice
– Kobieta w Islamie – stereotypy a rzeczywistość
– Islam a terroryzm – fakty i mity

TERMIN: 30 października 2021 (sobota)
GODZINA:  10.00 – 17.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Wrocławia zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat religii, kultury i społeczeństwa Islamu, w tym m.in.:
– nauczycieli i nauczycielki szkół i placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacji;
– przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
– rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Każda osoba uczestnicząca w treningu otrzyma:
– materiały merytoryczne;
– materiały ćwiczeniowe;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Nabór na Warsztat Kompetencji Międzykulturowych:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 22 października 2021 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoba prowadząca:

Khaled Masmoudi – pasjonat wielokulturowości, pochodzący z północnej Afryki a dokładnie ze słonecznej Tunezji, mieszkający od ponad 12 lat w Polsce a od prawie 10 lat we Wrocławiu. Facylitator wielu warsztatów i konferencji dla różnych organizacji pozarządowych, studenckich i korporacji oraz wolontariusz/Żywa Książka w Żywej Biblioteki od 2012. Islam dla niego to nie tylko religia ale i też sposób bycia.

Warsztat Kompetencji Międzykulturowych w trakcie pandemii COVID-19.

Warsztat będzie odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia zajęć z zastosowaniem odpowiednich w danym momencie środków bezpieczeństwa. Warsztat jest planowany w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Wrocław miastem dialogu i różnorodności” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Skip to content