Wrocław. „Inkluzywne Miejsce Pracy”. Bezpłatny trening antydyskryminacyjny dla jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw

Wrocław. „Inkluzywne Miejsce Pracy”. Bezpłatny trening antydyskryminacyjny dla jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw

Chcesz się dowiedzieć jak reagować na przemoc, agresję i mowę nienawiści? Interesują Cię mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji? Chcesz wiedzieć co na temat dyskryminacji mówi polskie prawo? Gdzie jest granica wolności słowa i czy ona w ogóle istnieje? Co to jest język inkluzywny i jak się nim posługiwać? Jak uniknąć zachowań dyskryminacyjnych w środowisku zawodowym?

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE zaprasza wszystkie chętne osoby z administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatny trening antydyskryminacyjny z elementami wiedzy o przeciwdziałaniu zachowaniom dyskryminacyjnym w miejscu pracy.

Podczas zajęć przedstawimy m.in.:
– mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń
– prawne i społeczne aspekty dyskryminacji – jak jej przeciwdziałać i na jakiej podstawie?
– mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści – co jest a czego nie ma w polskim systemie prawnym?
– zacznijmy od siebie, czyli jak odpowiedzialnie i przejrzyście komunikować się w internecie?
– reagowanie na dyskryminację i mowę nienawiści – gdzie jest granica wolności słowa?
– język inkluzywny czyli jak mówić i pisać o osobach narażonych na dyskryminację i wykluczenie?.
– jak przeciwdziałać zachowaniom dyskryminacyjnym w miejscu pracy?

PROGRAM TRENINGU

TERMIN: 09-10 września 2022 (piątek-sobota)
GODZINA: 9.00 – 16.00.
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby z terenu województwa dolnośląskiego reprezentujące:
– jednostki administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz jednostki im podległe, w tym m.in.
a) wojewódzkie, powiatowe i gminne jednostki administracji publicznej,
b) gminne jednostki pomocnicze (Rady Osiedla, Rady Wspólnot Samorządowych, Rady Dzielnic itp.)
c) instytucje rynku pracy,
d) instytucje pomocy i integracji społecznej,
e) służby mundurowe;
–  organizacje pozarządowe, w tym m.in. stowarzyszenia i fundacje;
– przedsiębiorstwa wszystkich typów i rodzajów.

UWAGA! W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– materiały ćwiczeniowe w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas każdego dnia zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu Treningu Antydyskryminacyjnego.

Nabór do Treningu Antydyskryminacyjnego:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 1 września 2022.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 3 września 2022 każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Osoby prowadzące:

Radosław Bednarski – Certyfikowany trener antydyskryminacyjny i międzykulturowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu m.in. przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i mowie nienawiści a także tworzenia i rozliczania projektów społecznych, wolontariatu, elementów komunikacji i współpracy w zespole. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej wykłada przedmiot „Polityka antydyskryminacyjna w organizacji”. Realizator wielu projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, wielokulturowym i prawnoczłowieczym. Na co dzień doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych i koordynator ogólnopolskiego Programu “Dobry Wolontariat” certyfikującego organizacje i instytucje przyjazne wolontariuszom. Posiada licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia.

Agnieszka Olejarz – Psycholożka, edukatorka seksualna, trenerka, animatorka. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej. Napisała pracę magisterską z zakresu bezdomności. Podczas studiów koordynowała organizację konferencji naukowych dotyczących tematyki: seksualności, rehabilitacji psychologicznej oraz arteterapii. Koordynuje projekty z zakresu edukacji seksualnej, prowadzi treningi antydyskryminacyjne oraz jest animatorką przy projektach dotyczących wielokulturowości. Od kilku lat aktywnie działa w inicjatywach oraz organizacjach pozarządowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Trening jest organizowany w ramach projektu „Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szczegółowych informacji udziela:

Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: stowarzyszenie.update@gmail.com

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Skip to content