Zrozumieć siebie – edukacja seksualna młodzieży

OFERTA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EDUKACJI SEKSUALNEJ DLA MŁODZIEŻY POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

INFORMACJE PODSTAWOWE
– Okres realizacji: do ustalenia (nie później niż do 30 czerwca 2023)
– Czas trwania: 2 dni x 6h lekcyjnych
– Liczebność grupy: min. 15 osób – max. 20 osób (w wyjątkowych przypadkach liczebność ustalana indywidualnie)
– Wszystkie osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują książkę edukacyjną.
– Podczas warsztatów zapewniamy poczęstunek.
– Warsztaty są bezpłatne.
– Priorytetowo są traktowane grupy z miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców.

ZASADY PROWADZENIA WARSZTATÓW
– Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.
– Poprzez zadania i ćwiczenia weryfikujemy wiedzę osób uczestniczących i pobudzamy do refleksji nad omawianymi tematami.
– Podczas zajęć wykorzystywane są bogate materiały edukacyjne i poglądowe.
– Na udział w warsztatach zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
– Stowarzyszenie korzysta ze wsparcia merytorycznego osób specjalizujących się w dziedzinach m.in.: seksuologii, ginekologii, pedagogiki, psychologii młodzieżowej, bezpieczeństwa w sieci, profilaktyki HIV/AIDS oraz prawa.
– Osoby prowadzące warsztaty mają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

PROGRAM WARSZTATÓW
Wstęp. Kilka słów o projekcie, Stowarzyszeniu i prowadzonych działaniach, 10 powodów, dla których warto być na zajęciach, spisanie kontraktu, o czym będziemy mówić na zajęciach.
Kilka słów o dojrzewaniu. Czym jest dojrzewanie i jakie są jego fazy? Jak dojrzewają dziewczyny? Jak dojrzewają chłopcy? Jakie emocje i uczucia towarzyszą dojrzewaniu? Jak zmienia się ciało? Jak o siebie dbać w tym okresie? Dojrzewanie płciowe, a dojrzewanie psychiczne i emocjonalne. Ciałopozytywność.
Ćwiczenia językowe. Zajęcia mają za zadanie pobudzić do refleksji nad rolą języka w myśleniu i mówieniu o uczuciach, cielesności i seksualności. Odwołamy się do koncepcji językowego obrazu świata, czyli porozmawiamy o tym, jak język, którego używamy kształtuje nasze widzenie świata, relacji międzyludzkich i siebie samych.
Czym jest płeć, tożsamość płciowa i psychoseksualna? Czym jest i na jakim etapie rozwoju człowieka kształtuje się tożsamość płciowa? Kto nam się podoba, w kim się zakochujemy, z kim wchodzimy w relacje intymne? Jak tworzy się orientacja psychoseksualna?
Jak stworzyć dobry związek? Uczestnicy zastanowią się, po co ze sobą chodzimy? Określą, jakie zachowania są pożądane w związku, a jakie niedopuszczalne (różne rodzaje przemocy w tym przemoc seksualna). Zastanowią się, kiedy wiadomo, że jest się gotowym na „pierwszy raz”. Co to znaczy świadoma zgoda (consent). Jak seksualność wiąże się z emocjami i uczuciami? Spróbują także odpowiedzieć na pytanie, jak nie dać się zmanipulować, np. przez środowisko rówieśnicze w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współżycia.
O antykoncepcji. Kiedy i jak podjąć rozmowę dotyczącą „zabezpieczania się”? Wspólna odpowiedzialność za wybór metody i tego konsekwencje. Omówione zostaną następujące tematy: czym jest antykoncepcja i do czego służy, jakie cechy powinna mieć dobra antykoncepcja, miesięczny cykl kobiecy, rodzaje antykoncepcji: naturalna, mechaniczna, chemiczna, hormonalna, ich wady i zalety, wskazania zdrowotne. Co to jest wskaźnik Pearl’a.
O ciąży słów kilka. Jak dochodzi do zapłodnienia? Czym jest i jak działa test ciążowy? „Jestem w ciąży” – i co dalej? Kogo poprosić o wsparcie i pomoc? Omówienie hipotetycznej sytuacji i możliwych opcji dalszego działania. Jakie konsekwencje niesie ze sobą ciąża dla dziewczyny, a jakie dla chłopaka? Czym jest niepłodność i jakie są jej uwarunkowania?
Co to znaczy być dobrym rodzicem? Będę miał/a dziecko, czyli jak zmieni się moje życie. Kim jest mama, kim jest tata – jakie obowiązki i zadania wiążą się z nowymi rolami? Cechy dobrego rodzica. Czego dziecko oczekuje od nas jako rodziców?
Co oprócz przyjemności może przynieść seks, czyli o chorobach przenoszonych drogą płciową. O odpowiedzialności za zdrowie swoje i drugiej osoby. Omówienie wybranych chorób. Czym jest wirus HPV? Czym jest wirus HIV? Jak można się nimi zakazić? Czym jest AIDS? Na jakiej zasadzie działają Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne, w których można zrobić anonimowo i bezpłatnie test na HIV. Jak zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo?
Jaki wizerunek kobiety i mężczyzny kreują media? Uczestnicy poznają sposób tworzenia wizerunków kobiety i mężczyzny na potrzeby mediów. Zastanowią się, jak to wpływa na sposób, w jaki postrzegają siebie i innych. Czym jest seksualizacja dziewcząt i chłopców i jakie zagrożenia się z tym wiążą? Czym jest stereotyp płci?
Zagrożenia związane z pornografią. Czym jest pornografia? Jaką funkcję pełni w życiu młodego człowieka? Czy z filmów pornograficznych można czerpać wiedzę? Jak pornografia kształtuje nasze wyobrażenia o: seksie, wyglądzie partnerki/partnera, relacjach międzyludzkich? W tym kontekście znów odwołamy się do problemu seksualizacji kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy o zagrożeniach związanych z pornografią, szczególnie, jeśli chodzi o pokazywanie sytuacji przemocowych.
Granice, na które możemy sobie pozwolić w relacjach z innymi. Czym jest asertywność? Kiedy warto i należy być asertywną/asertywnym? Jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy ktoś przekracza nasze granice? O rodzajach przemocy i sposobach radzenia sobie w takich sytuacjach.
Aspekty prawne związane z zachowaniami o charakterze seksualnym. Na jakich zasadach można utrwalać wizerunek drugiej osoby i umieszczać go w sieci? Jakie obwarowania prawne dotyczą kontaktów przez systemy teleinformatyczne i telekomunikacyjne? Kiedy, według prawa, można podejmować kontakty seksualne? Jak prawo chroni osoby małoletnie i niepełnoletnie?

OSOBY PROWADZĄCE WARSZTATY
Klaudia Grzyb i Maja Jakóbczyk (ciao.wro) – psycholożki, edukatorki seksualne oraz seksuolożki w trakcie studiów podyplomowych seksuologia praktyczna. Ukończyły psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Prowadzą zajęcia z edukacji seksualnej oraz psychoedukację dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz specjalistów. Współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami (Kultura Równości, Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, Różowa Skrzyneczka). Swoje doświadczenie zdobywały we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Fundacji Salida. Regularnie pogłębiają swoją wiedzę poprzez uczestniczenie w szkoleniach (między innymi: SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring, Konsensualna niemonogamia w pracy pomocowej oraz Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym). Tworzą wspólną przestrzeń, aby dzielić się z ludźmi rzetelną wiedzą i spostrzeżeniami.

KONTAKT W SPRAWIE WARSZTATÓW
Klaudia Grzyb – tel. 697 122 666, e-mail: kg.klaudiagrzyb@gmail.com
Maja Jakóbczyk – tel. 787 607 785, e-mail: mj.jakobczyk@gmail.com

Warsztaty są realizowane w ramach projektu “Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Skip to content