Edukacja Antydyskryminacyjna – Plansze edukacyjne

Plansze edukacyjne dot. edukacji antydyskryminacyjnej zostały opracowane i wydrukowane w ramach projektu „Wrocław – NIE dla mowy nienawiści w szkole” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Plansze zawierają rzetelną podstawową wiedzę na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści i mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć z młodzieżą i dorosłymi. Plansze zostały opracowane w oparciu o ogólnie dostępną wiedzę i zawierają niezbędne źródła bibliograficzne.

Zachęcamy do pobierania plansz i korzystania z nich na zajęciach. Plansze w wersji pełnowymiarowej do wydruku w drukarni można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Plansza 1 – Tożsamość
Plansza 2 – Postawa
Plansza 3 – Stereotyp
Plansza 4 – Uprzedzenie
Plansza 5 – Dyskryminacja (1)
Plansza 6 – Dyskryminacja (2)
Plansza 7 – Mowa nienawiści (1)
Plansza 8 – Mowa nienawiści (2)

Skip to content